Εφαρμόζοντας τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική που ακολουθεί ο ιστότοπος για την συμμόρφωση του περί προσωπικών δεδομένων, η πρόσκληση φίλων μέσω ηλ. ταχυδρομείου είναι απενεργοποιημένη.

Πρόσκληση φίλου καταναλωτή


Πρόσκληση φίλου παραγωγού