Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Ορισμοί

Όπου «ΓΚΠΔ», είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)

Όπου «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος» ή «Delicrop.com», ορίζεται η ιστοσελίδα που βρίσκεται στον τομέα "delicrop.com" συμπεριλαμβανομένου και των υποτομέων του.

Όπου «Βάσεις Δεδομένων», είναι οι βάσεις δεδομένων (databases) που φιλοξενούνται σε διακομιστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Οι διακομιστές, που φιλοξενούν αυτές τις βάσεις δεδομένων, είναι συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ.

Όπου «Χρήστης», είναι οποιαδήποτε οντότητα που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.

Όπου «Μέλος» είναι ο Χρήστης που είναι εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα.

Όπου «Παραγωγός» είναι το Μέλος εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει λογαριασμό παραγωγού στην Ιστοσελίδα

Όπου «Μεταπωλητής» είναι το Μέλος εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει λογαριασμό μεταπωλητή στην Ιστοσελίδα

Όπου «Πωλητής» είναι είτε ο Παραγωγός είτε ο Μεταπωλητής

Όπου «Αγοραστής» είναι οντότητες όπως καταναλωτής, έμπορος, επιχείρηση

Όπου «Ιδρυτής» ή «Softbite.gr», είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ίδρυσε τον παρόντα Ιστότοπο. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο πρόσωπο του Ιωάννη Ι. Ζαχαριουδάκη.

Όπου «Διαχειριστής», ορίζεται το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας. Αναφέρονται σε άτομο, όπως ο Ιδρυτής της Ιστοσελίδας ή/και άτομο το οποία είναι εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν.

Όπου «Όροι & Προϋποθέσεις», είναι η πολιτική όρων χρήσης και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.

(Οι παραπάνω ορισμοί, ενδέχεται να αναφερθούν και με διαφορετική πτώση ή αριθμό)

Προοίμιο

Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, οφείλει να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Σε περίπτωση Μέλους, ο χρήστης οφείλει να διαγράψει τον λογαριασμό του άμεσα.

Στην παρούσα πολιτική ορίζονται τα εξής:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστοτόπου
 • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα
 • Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα
 • Πώς και πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας
 • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόν ΓΚΠΔ.

Για να επιτύχουμε την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας με τα Μέλη του ιστοτόπου, διατηρούμε δεδομένα του κάθε Μέλους όπως: email, κωδικό, γεωγραφική τοποθεσία (χώρα, νομός, πόλη), ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εγγραφής, ip. Ορισμένα δεδομένα από τα προαναφερθέντα (όπως ο κωδικός και η ημερομηνία γέννησης) είναι σε ειδική κρυπτογραφημένη κατάσταση για ενίσχυση της ασφάλειας τους. Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των Μελών απαιτείται αυστηρά να είναι σύμφωνοι με τους Όρους & Προϋποθέσεις και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Iστοσελίδας και ως απόδειξη της ψηφιακής υπογραφής αυτών είναι ορισμένα από τα προαναφερθέντα δεδομένα που παρείχε οικειοθελώς ο Χρήστης-Μέλος.

Οι Πωλητές διαθέτουν επιπλέον δεδομένα όπως μεθόδους πληρωμής και αποστολής, εταιρική επωνυμία, την ημερομηνία που ο λογαριασμός τους αναβαθμίστηκε καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τα προσφερόμενα προϊόντα.

Για την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας, τα Μέλη παρέχουν με την θέλησή τους τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους ο Ιστότοπος (μέσω αλγορίθμων) ή οι Διαχειριστές. Στην περίπτωση Πωλητή μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και οι Χρήστες.

Στην περίπτωση Πωλητή, ο Ιστότοπος συλλέγει επιπλέον στοιχεία, όπως: εταιρικό email, εταιρική επωνυμία, τηλέφωνο, cookies, ip και άλλο περιεχόμενο, που δημιουργούν σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τα προϊόντα τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι Διαχειριστές δεσμεύονται για την όσο καλύτερη και δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών της Ιστοσελίδας. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες Μελών σε τρίτα μέρη, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία ή λόγω ανωτέρων παραγόντων, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντα με την συγκατάθεση του Χρήστη-Μέλους (περιπτώσεις όπως υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων).

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους που εισέβαλαν στο σύστημα, παρά τις δικλείδες ασφαλείας που παρέχονται, δεν αποτελεί ευθύνη της Ιστοσελίδας ή των Διαχειριστών.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας και τον περιορισμό πρόσβασης στις υποστηριζόμενες Συσκευές, για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας.


Πλοήγηση στον Ιστότοπο

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι αυστηρά αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP, για τους εξής λόγους:

- Τεχνικοί λόγοι που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των συστημάτων της Ιστοσελίδας (servers, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά., όπως και οι υπηρεσίες αυτών).

- Λόγοι ασφαλείας: αντιμετώπιση απειλών και κακόβουλων χρήσεων, με τρόπο που μπλοκάρεται ο επίδοξος εισβολέας.

Ο παραπάνω ισχυρισμός εκφράζεται επικαλούμενος την απαγγελία 49 του ΓΚΠΔ (Recital 49 (excerpt)), η οποία περιγράφει τον βαθμό που είναι αναγκαία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Επίσης, είναι πλήρως αντιληπτό και κατανοητό, πως είναι άκρως επικίνδυνη και παράνομη η κατοχή διευθύνσεων IP όταν:

- οι διαχειριστές ενός δικτυακού τόπου διαθέτουν ένα "νόμιμο μέσο" για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχει ο ISP, προκειμένου να εντοπίσει το άτομο.

- υπάρχει ένα άλλο μέρος (όπως Internet Service Providers "ISPs" ή αλλιώς Πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου), που μπορεί να συνδέσει τη δυναμική διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός ατόμου.

Στην πραγματικότητα, ο ιστότοπος και οι Διαχειριστές δεν έχουν τη νομική εξουσία να αναγκάσουν οποιονδήποτε ISP να αποκαλύψει επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του Χρήστη, άρα τα δεδομένα στα χέρια των Διαχειριστών και του Ιστοτόπου δεν είναι ταυτοποιήσιμα. Επίσης, εφόσον η διαχείριση και η φιλοξενία του ιστοτόπου πραγματοποιείται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαϊκοί ISPs είναι και αυτοί πλήρως συμμορφωμένοι με τον ΓΚΠΔ. Ακόμα, ανεξάρτητα αν υπάρχει νομική εξουσία, η πρόσβαση σε πληροφορίες συνδρομητή, που σχετίζεται με δυναμική διεύθυνση IP, απαιτεί εντολή δικαστηρίου, διαφορετικά, θεωρείται παράνομη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση ή επιθυμία για αναζήτηση πληροφοριών, που σχετίζονται με τη διεύθυνση ip, από κανένα πρόσωπο ή μηχανισμό, που σχετίζεται με τον Ιστότοπο.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης ή άλλων δεδομένων του Χρήστη, δύναται να γνωστοποιηθούν, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Λογαριασμός Πωλητή

Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους εκτίθενται προς όλους, με τη συγκατάθεση τους, κατά την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και της πολιτικής απορρήτου κατά την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού και χρήση της υπηρεσίας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η επαγγελματική τους δραστηριότητα και πρόθεση.

Στην περίπτωση του Πωλητή και προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία ο κύριος στόχος της ιστοσελίδας (που είναι η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων χρηστών με Πωλητές για τα προϊόντα που έχουν προς διάθεση), προβάλλονται δημόσια τα δεδομένα (εταιρικά στοιχεία) όπως τηλέφωνο, email, επωνυμία, ημερομηνία κατά την οποία αναβαθμίστηκε ο λογαριασμός του. Συμφωνούν λοιπόν στην προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων που διαθέτουν, την τοποθεσία που βρίσκονται (γεωγραφική θέση Μέλους), οι απαραίτητοι και διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας, αλλά και οι μέθοδοι αποστολής και πληρωμής που έχουν επιλέξει.

Περιοχή Υποστήριξης

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών με τον Ιστότοπο είναι απόρρητη. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να διαβιβάσουμε το μήνυμα μετά από δικαστική κλήτευση ή στην δικαιοσύνη στην περίπτωση που θίγει τον ιστότοπο, τους διαχειριστές ή άλλους χρήστες, ώστε να προστατευτούμε ως διαχειριστές και να προστατεύσουμε αντίστοιχα την ιστοσελίδα και τους χρήστες της. Για περαιτέρω διερεύνηση η διεύθυνση IP σας μπορεί να αποτελέσει μέρος έρευνας.

Μηχανή αναζήτησης

Κατά τη χρήση της μηχανής αναζήτησης συλλέγουμε δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς που μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται η γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους, με αφορμή την προώθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα των πλοηγών. Κυρίως για το τι αναζητήθηκε, τη χρονική περίοδο και την τοποθεσία στόχευσης.

Προώθηση προϊόντων

Ενδέχεται ορισμένα προϊόντα να συμμετάσχουν σε προωθήτικές κινήσεις και διαφημίσεις σε τρίτους πάροχους-υπηρεσίες (όπως κοινωνικά δίκτυα), προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση τους και η προβολή σε υποψήφιους και ενδιαφερόμενους Αγοραστές.

Ενημερωτικά Δελτία

Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εταιρίες αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (όπως mailchimp), κυρίως για newsletters, οι οποίες είναι ήδη συμμορφωμένες με τον ΓΚΠΔ.

Εγγραφή

Ο Χρήστης εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει σε ενημερωτικά δελτία, δύναται να εγγραφεί από τις φόρμες που προβάλλονται στον ιστότοπο. Στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων γνωστοποιείται το ηλ. ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης είναι σε θέση να ενημερώνει τα στοιχεία του μέσα από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, αλλά και να προσθέτει επιπλέον προσωπικά δεδομένα με δική του ευθύνη.

Απεγγραφή

Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες στις λίστες ενημερωτικών δελτίων έχουν τη δυνατότητα να απεγγραφούν από τις επιλογές που παρέχονται στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου που παραλαμβάνει.

Επικοινωνία

Για την επικοινωνία των Χρηστών με τους Διαχειριστές ή τον Ιστοτόπο (μέσω μηχανισμών), χρησιμοποιούνται υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email). Οι εταιρίες για το web/email hosting είναι ήδη συμμορφωμένες με την ΓΚΠΔ και έχουν έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δεδομένα

Απο πού συλλέγουμε τα δεδομένα

Περιπτώσεις συλλογής δεδομένων είναι:

 • η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στον Ιστότοπο.
 • χρήση και διαχείριση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.
 • εγγραφή Χρήστη στα ενημερωτικά δελτία.
 • κατά την πλοήγηση των Χρηστών.

Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

 • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε σε σχέση με την ενίσχυση του.
 • Επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν την ομαλότητα λειτουργίας του Ιστοτόπου: Περιπτώσεις μη τήρησης όρων χρήσης και προϋποθέσεων. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.
 • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων.
 • Επικοινωνία για την εξυπηρέτηση Χρηστών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας.
 • Επεξεργαζόμαστε δεδομένα πλοήγησης επισκέψεων σε συγκεκριμένα σημεία του Ιστοτόπου, της επιλεγμένης τοποθεσίας αναζήτησης, της επιλεγμένης γλώσσα προβολής, των δεδομένων και αποτελεσμάτων από τη χρήση της μηχανής αναζήτησης, προκειμένου να λειτουργήσουν υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του ιστοτόπου αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.
 • Ανίχνευση ύποπτων ψηφιακών αιτημάτων και κινήσεων μέσω εσωτερικών μηχανισμών του Ιστοτόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών με τη μέγιστη ασφάλεια που προσφέρουν τα μέσα που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι προγραμματιστές και οι αρμόδιοι ασφαλείας του ιστοτόπου.
 • Ανίχνευση δυσλειτουργιών του ιστοτόπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των Χρηστών μας, καθώς και τη χρήση του ιστοτόπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και κενών ασφαλειών του ιστοτόπου.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψιν, εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε, με την πάροδο του χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση (των ανώνυμων δεδομένων), διατηρούμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση σας.

Ο τρόπος και ο χώρος αποθήκευσης των δεδομένων

Τα δεδομένα που αφορούν τους Χρήστες, αποθηκεύονται σε Βάσεις Δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με τον Ιστότοπο και διατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας (ασφαλισμένα με ισχυρους κωδικούς) για περιπτώσεις απώλειας δεδομένων ή/και σε περίπτωση δυσλειτουργίας των Διακομιστών, όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι διαθέσιμα μόνο στον Ιδρυτή της ιστοσελίδας και αντίγραφα ασφαλείας με δεδομένα διατηρούνται έως και πέντε (5) χρόνια. Επομένως σε περίπτωση απεγγραφής χρήστη, η διαγραφή από τις εν ενεργεία βάσεις δεδομένων γίνεται άμεσα, ενώ λόγω της δύσκολης και περίπλοκης ανάκτησης των δεδομένων μέσα από τα πολυάριθμα αντίγραφα ασφαλείας, η διαγραφή των δεδομένων γίνεται σταδιακά, σε βάθος χρόνου εντός του ενός (1) μήνα που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ. Επίσης, για ιδιαίτερους λόγους και μόνο, μπορεί να γίνει επέκταση για δύο μήνες επιπλέον η διαδικασία της διαγραφής, όπως δίδεται το δικαίωμα σύμφωνα με τον. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται στους σχετικούς διακομιστές αλλά και σε ασφαλή τοπικά μέσα αποθήκευσης.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 • Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ασφαλισμένα με ισχυρούς κωδικούς, τους οποίους έχει στη διάθεση του μόνο ο Ιδρυτής του Ιστοτόπου.
 • Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, κατά την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα, που μας παρέχετε μέσω της πλοήγησης σας, προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer - Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Αφορά την ασφαλή μεταφορά δεδομένων πλοήγησης και αιτημάτων του φιλομετρητή με τον διακομιστή, προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ αυτών.
 • Τα δεδομένα (Βάσεις Δεδομένων) και οι διακομιστές βρίσκονται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η διαχείριση αυτών γίνεται στην Ελλάδα. Οι Χρήστες μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα και η χρήση του Ιστοτόπου απευθύνεται σε όλους.

Φορείς στους οποίους διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται τα δεδομένα

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη, για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 • Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου.
 • Νομικοί και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, που προκύπτουν από τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου ή από τον ΓΚΠΔ.

Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Χρονικό διάστημα

Τα προσωπικά δεδομένα θα βρίσκονται στις Βάσεις Δεδομένων όσο το έργο βρίσκεται εν ενεργεία και

1) Δύο (2) χρόνια από το τελευταίο χρονικό στιγμιότυπο που έγινε η είσοδος Μέλους

ή

2) Έως ότου το Μέλος δεν έχει αποφασίσει τη διαγραφή του.

Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι ο Ιδρυτής, καθώς, επίσης, κατέχει τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων ενεργειών και προδιαγραφών, αλλά και η υλοποίηση αυτών, προκειμένου να διατηρηθούν με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα, επιτυγχάνεται με τη συμβολή του Ιδρυτή του έργου. Ο Ιδρυτής κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις περί προσωπικών δεδομένων, καθώς, επίσης, γνώσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων διαδικτύου (και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων), ο οποίος επιβλέπει τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική.


Τα δικαιώματα σας

Υπό συνθήκες, βάσει νόμου και εφόσον υπάρχουν δικά σας προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης, όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, σε περίπτωση που το αίτημα σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό ή βρίσκεται εκτός του ΓΚΠΔ ή το αίτημα σας δεν σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα με τα οποία επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο, που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης ενός αιτήματος ορίζεται ο ένας (1) μήνας και σε ειδικές περιπτώσεις, παρατείνεται επιπλέον δύο (2) μήνες, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected]

Διαγραφή

Για να προχωρήσετε στην διαγραφή του λογαριασμού σας, ενημερώστε μας στο [email protected] μέσω της ηλ. διευθυνσης του ταχυδρομείου που έχετε κάνει την εγγραφή, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαδικασίες

Αλλαγή email εισόδου

Για να προχωρήσετε στην αλλαγή της ηλ. διευθυνσης που χρησιμοποιείται για την είσοδο σας στον Ιστότοπο, ενημερώστε μας στο [email protected] μέσω της ηλ. διευθυνσης του ταχυδρομείου που έχετε κάνει την εγγραφή, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαδικασίες


Ενημέρωση για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου γίνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, (η οποία πραγματοποιείται μονομερώς από τους Διαχειριστές) η Ιστοσελίδα θα σας ειδοποιήσει, είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Επίσης, σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες δεν απαιτούν άμεση ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι Διαχειριστές σας ενθαρρύνουν να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.


Περιπτώσεις παραβίασης ή κακόβουλης χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ενέργειες.

Οφείλουμε, εφόσον συνειδητοποιηθεί η παραβίαση, να ενημερώσουμε τις σχετικές Αρχές Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών. Παράλληλα σε αυτό το διάστημα θα γίνεται εκτίμηση της επιχείρησης παραβίασης, εφόσον είναι δυνατό και τα αποτελέσματα αυτά πρόκειται να γνωστοποιηθούν στις Αρμόδιες Αρχές.


ePrivacy

Διαφημίσεις

Στον ιστότοπο προβάλλονται διαφημίσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από cookies.

Οι διαφημίσεις αυτές έχουν μη προσωποποιημένo/εξατομικευμένο χαρακτήρα (non-personalized ads) και ενα μέρος αυτών προέρχονται απο τρίτους (π.χ. Linkwise).
Σε περίπτωση που οι διαφημίσεις ενδέχεται να αποκτήσουν προσωποποιημένο χαρακτήρα, τότε θα ισχύσουν/εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση συγκατάθεση σας, καθώς θα χρειαστεί χρήση ανάλογων cookies.
Επίσης, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οδηγίας ePrivacy περί ιδιωτικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η προβολή των διαφημίσεων δεν συνοδεύονται από cookies (όπως προαναφέρθηκε), ωστόσο κατά την είσοδο του Χρήστη σε μία διαφήμιση (π.χ. κάνοντας κλικ πάνω στην διαφήμιση) υπάρχει ενδεχόμενο ο χρήστης να παραπεμφθεί στον ανάλογο ιστότοπο που αναφέρεται η διαφήμιση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση cookies στην συσκευή σας προκειμένου να λειτουργήσει το Affiliate δίκτυο.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, θα πραγματοποιείται προβολή μη προσωποποιημένων διαφημίσεων χωρίς χρήση cookies (δεν απαιτείται συγκατάθεση) όμως αν αποφασίσετε να εισέλθετε-παραπεμφθείτε οικειοθελώς σε μια από αυτές τις διαφημίσεις, συμφωνείτε και στην ενδεχόμενη τοποθέτηση cookies τρίτων, μέσα από τον ιστότοπο στον οποίο θα παραπεμφθείτε.


Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies»

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας Ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, αποφάσεις έγκρισης σε άλλες υπηρεσίες που απαιτείται συγκατάθεση Χρήστη, μέγεθος γραμματοσειράς ή/και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

 • Χρησιμοποιούμε "πρώτου βαθμού" cookies προκειμένου ο φυλλομετρητής του Χρήστη να "θυμάται" πληροφορίες (όπως επιθυμητή γλώσσα, νόμισμα, κλάσεις μετρήσεων (όπως βάρους, όγκου, μήκους), δεδομένα αναγνώρισης συνδεδεμένου χρήστη - login).
 • Χρησιμοποιούμε "τρίτου βαθμού" που ορίζονται από την υπηρεσία CloudFlare για τον εντοπισμό αξιόπιστης επισκεψιμότητας ιστού. Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού και δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare. Τα cookies εκείνα κρίνονται απαραίτητα. Δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου.

Τι κάνουν αυτά τα cookies;

- Είναι ουσιώδη για να λειτουργήσει ο ιστότοπος ή μια δεδομένη λειτουργικότητα αλλά και για την ασφάλεια και ενίσχυση της απόδοσης του ιστότοπου και κρίνονται απαραίτητα.

- Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, δεν είναι απαραίτητη η αυτόματη προβολή του Διαχειριστή Cookie, κατά την εισαγωγή στον Ιστότοπο, εφόσον τα cookies, αρχικά και ως προεπιλογή, περιορίζονται στην "περίοδο σύνδεσης" (session cookies) και αφορούν μόνο τα απαραίτητα και αναγκαία cookies.

- Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη και δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στις συσκευές των Χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως και την ασφάλεια της.

- Η μονιμοποίηση των cookies (permanent cookies) δεν κρίνεται απαραίτητη προς το παρόν, σύμφωνα με τους προγραμματιστές του Ιστοτόπου.

Απαραίτητα cookies και cookies πρώτου βαθμού

_csrf-frontend, _csrf-members Απαραίτητο πρώτου βαθμού χρήση για την διασφάληση ακεραιότητας, ασφάλειας και επαήθευσης των δεδομένων μιας φόρμας προς τον διακομιστή κατα την υποβολή της
PHPSESSID Απαραίτητο πρώτου βαθμού χρήση για επικοινωνία συνεδρίας με γλώσσα προγραμματισμού
__cfduid, cf_use_of Απαραίτητο τρίτου βαθμού χρήση για ενίσχυση ασφάλειας του ιστοτόπου και υπηρεσιών caching από Cloudflare (Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή ιστού, δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και δεν μας δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών σύμφωνα με την ίδια την Εταιρία Cloudflare, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σοβαρό θέμα αποδοτικότητας και κυρίως ασφαλείας του ιστοτόπου)

* Οι ονομασίες των τεχνικών cookies ενδέχεται να αλλάξουν για τεχνικούς λόγους (ιδίως το PHPSESSID).

* Δεν χρησιμοποιούμε και δεν επιτρέπουμε χρήση cookies πέρα των άνωθεν. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί cookie πέραν της παραπάνω λίστας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα προκειμένου να προβούμε σε ανάλογες δράσεις, διότι ενδέχεται να επιχειρείται κακόβουλη χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών.

* Σχετικά με Coudflare.com cookies, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες εδω.


Πώς να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς οι ίδιοι ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, καθώς ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες.


Εν Κατακλείδι

- Επιδιώκουμε την περιγραφή των παραπάνω στοιχείων, δηλώσεων και λειτουργιών με πλήρη σαφήνεια, καθώς για κανένα λόγο δεν υπάρχει πρόθεση για παραπλάνηση, μείωση, ζημία ή προσβολή του Χρήστη.

- Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε παράλειψη ή αστοχία των παραπάνω δηλώσεων, είμαστε θετικοί στο να διαλευκάνουμε τα όποια μελανά σημεία, καθώς επιθυμούμε την πλήρη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.